RECENT PRESS ITEMS

01 Lettering Large

02 25 jaar Stadscollectie R’dam

03 Blended

04 NRC Weekend

05 Graduation Show 2012

06 ED Awards Catalogue 2012

07 Typography

08 Celebrate 65

09 Drawing for Graphic Design

10 Women in Graphic Design

11 Typography Referenced

12 ED Awards Catalogue 2011

13 The 3D Type Book

14 Playful Type 2

15 Staging Space

16 Left, Right, Up, Down

17 Typography 31

18 DPI Magazine

19 Brno Biennale

20 étapes:181

21 Print

22 ED Awards Catalogue 2010

23 ZEFIR7

24 Typography 30

25 Adbusters

26 IdN

27 Metropolis M

28 Graphic Design, Referenced

29 étapes:171

30 items

31 Atlas of Graphic Designers

32 Design

33 Women Of Design

34 icons of graphic design

35 Brno Biennale Catalog

36 Eye: Beyond the canon

37 AREA 2

38 European Design Awards 2007

39 Super HD: Holland Design

40 Tactile

41 Handjob

42 Typography 28

43 Le Monde: Design & Typo le Blog

44 Contemporary Graphic Design

45 Designprijs Rotterdam

46 Page Magazine 05.07

47 Hollands Diep

48 aiga.org

49 Experimenta

50 Exploring Typography

51 I.D.

52 maxbruinsma.nl

53 Int. Yearbook Com. Design 05-06

54 Typography 26

55 items

56 Visual Communication

57 2+3D

58 Typography 25

59 21st Brno Biennale Catalog

60 Page Magazine 06.04

61 designNET

62 Typography 24

63 Art Directors Annual 82

64 Dutch Type

< - - - PREV - - - - - -

- - - - - - NEXT - - - >


Designprijs Rotterdam

2007 (p.88-95)

Strange Attractors Design | Various works

Catelijne van Middelkoop and Ryan Pescatore Frisk are the founders of the design studio Strange Attractors, which works in a remarkably personal way with typography, graphic design and new media. Trained in the traditions of the Royal Academy of Art in The Hague and Cranbrook Academy of Art, they are highly conscious of the history of their craft. Nevertheless, they are not overwhelmed by tradition and work with a healthy disregard for the doctrines of modernism, a mentality that typifies the new generation of designers. Strange Attractors’ entry for the Rotterdam Design Prize varies from examples of typefaces to a record cover, and from an animated fairytale to a vast typographic installation entitled Big Type Says More. It gives a good impression of the position from which Strange Attractors has worked over the last two years.

“Since its inception Strange Attractors has used typography as a weapon in its crusade against modernism’s one-sided and impersonal influence on design. Initially we were accused of being too decorative and therefore too superficial. The evolution of culture marches with the elimination of ornament from useful objects’ or at least that was what Adolf Loos and his contemporaries thought. But precisely by making use of ingredients that counter modernism - the handmade, calligraphy, ornament and excess - we constantly attempt to come up with unique solutions for design problems. We do this by using the computer as much as possible as a tool for the expressive quality of the hand and craftsmanship. The digital must become tangible again, whether in a literal or figurative sense makes no difference. In our typography we do not wish to discourage the viewer from reading, but rather we wish to prompt them to really look for once.”

Whether making typographic works, posters, catalogues, digital animations or a spatial installation, Strange Attractors set themselves against the uniformity and anonymity of modernist design and have a highly personal expression. The committee was impressed by the practice’s consistent position and the quality of its production.

Strange Attractors Design | Diverse werken

Catelijne van Middelkoop en Ryan Pescatore Frisk zijn de oprichters van ontwerpstudio Strange Attractors. Een jong bureau dat op een bijzonder eigengereide manier met typografie, grafisch ontwerpen en nieuwe media omgaat. Opgeleid vanuit de traditie aan zowel de Koninklijke Academie in Den Haag en Cranbrook Academy of Art zijn ze zich zeer bewust van de historie van hun metier. Desondanks leggen ze zich daar niet zo maar bij neer en met gezonde tegenzin verzetten ze zich tegen de doctrines van het modernisme. Een mentaliteit die symbool staat voor een een nieuwe gebneratie ontwerpers. Eén die het opneemt tegen het eenzijdige keurslijf van de klare lijn. Voor de Designprijs Rotterdam heeft Strange Attractors verschillend werk ingestuurd variërend van letterproeven tot een LP hoes, een geanimeerde sprookjesvertelling tot een manshoog gezaagde typografische installatie Big Type Says More. Het geeft als samenstelling een goed beeld van de positie waaruit Strange Attractors de afgelopen twee jaar heeft gewerkt. Sinds het ontstaan van Strange Attractors wordt typografie gebruikt als middel in hun kruistocht tegen de eenzijdige en onpersoonlijke invloed van het modernisme op de vormgeving.

“Aanvankelijk werden we ervan beticht te decoratief en daardoor te oppervlakkig te zijn. ‘De evolutie van onze cultuur is immers gebaat bij het zoveel mogelijk elimineren van ornament.’ Althans zo dachten Adolf Loos en zijn hedendaagse nakomelingen erover. Maar juist door gebruik te maken van de ingrediënten waartegen het modernisme zich verweerde, het handmatige, de kalligrafie, ornament en overvloed proberen wij steeds unieke oplossingen voor ontwerpproblemen aan te dragen. Wij doen dit door de computer zoveel mogelijk te gebruiken als een gereedschap waarbij de expressieve kwaliteit van de hand, het vakmanschap, centraal staat. Het digitale moet weer voelbaar worden. Of dit nu in letterlijke of emotionele zin is maakt hierbij geen verschil. In onze typografie willen we de toeschouwer er niet van weerhouden om te lezen, of juist aanzetten om eens echt te kijken.”

Of ze nu typografisch werken, posters of catalogi maken, digitale animaties of een ruimtelijke installatie produceren, het werk van Strange Attractors verzet zich tegen de eenvormigheid en anonimiteit van het modernistische ontwerpen en heeft een geheel eigen zeggingskracht. Door hun consequente positie en uitvoering viel dit jonge bureau de commissie op.

(Annemartine van Kesteren)

Links

Rotterdam Design Prize 2007

Nomination Report